Mikrogranty Gmina Gomunice

Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych. Gmina GOMUNICE 2018

Nazwa projektu: Program „Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych. Gmina GOMUNICE 2018”
Koordynator:  Monika Hibner,
Kontakt: Maria Magdalena Poulain mpoulain@opus.org.pl 603 866 547
Okres realizacji: 20.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Opis Projektu
Celem projektu jest wsparcie lokalnych inicjatyw podejmowanych przez:

 • Mieszkańców działających w formule grup nieformalnych (min. 3 osoby), którzy składać będą
  wnioski o realizację przedsięwzięć samodzielnie lub za pośrednictwem lokalnych organizacji
  pozarządowych
 • Organizacje pozarządowe, lokalne podmioty ekonomii społecznej.
  Inicjatywy lokalne dotyczyć mogą zadań w szczególności:
  • Aktywizujących mieszkańców do działań lokalnych
  • Promocji produktów lokalnych
  • Wsparcia rozwoju potencjału lokalnych organizacji, w tym wzmocnienia ich samodzielności finansowej poprzez rozwój działań ekonomicznych.

Wartość projektu: 20.000,00 zł, w tym na mikrodotacje kwota nie mniejsza niż 15.000,00 zł

 • Zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi projektu
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks