Projekty Kutno

Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych

 • Nazwa projektu: Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych
 • Koordynator: Anna Olejniczak
 • Kontakt: aolejniczak@opus.org.pl ; 24 388 14 49 ; 502 570 822
 • Okres realizacji: 18.01.2018 – 31.12.2018

Biuro COPiIL w Kutnie świadczy nieodpłatnie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych doradztwo  grupowe i indywidualne w zakresie przygotowywania ofert dotacji oraz rozliczania i sprawozdawczości organizacji dotacji z budżetu miasta; a także doradztwo z następujących zakresów: zarządzania organizacją (aspekty prawne i finansowe), zarządzanie ludźmi w organizacji, zarządzanie projektowe w organizacji, źródła finansowania organizacji oraz specjalistyczne doradztwo księgowe realizowane przez certyfikowaną księgową Centrum OPUS.

Organizowane są  indywidualne i grupowe spotkania informacyjne dla członków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej , tematyka spotkań dostosowana jest do potrzeb organizacji.

W ramach COPiIL w Kutnie na bieżąco odbywa się promocja działań trzeciego sektora na stronie www.ngo.kutno.pl, promocja źródeł pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Kutna oraz organizacji pozarządowych, bieżące informowanie organizacji o pojawiających się możliwościach aplikowania o środki zewnętrzne dla wszystkich organizacji ze szczególnym uwzględnieniem organizacji .

Ponadto w COPiIL w Kutnie realizuje usługi doradcze dla samorządu miejskiego  w zakresie moderowania procesu opracowania Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kutna z organizacjami pozarządowymi oraz moderowanie procesu wypracowania standardów działania klubów sportowych.

 • Godziny funkcjonowania Biura Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw w Lokalnych w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11; pokój nr 2 parter.
 • PONIEDZIAŁEK – BIURO NIECZYNNE
 • WTOREK – 14.00 -18.00
 • ŚRODA – 9.00 -14.00
 • CZWARTEK – 9.00-16.00
 • PIĄTEK     –    14.00 -18.00
 • Zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi projektu
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks