Aktualności ogólneBez kategorii

Powiekszamy zespół! Chcesz z nami pracować?

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  poszukuje osoby na stanowisko asystent/ asystentka ds. komunikacji 
z klientem.
Osoba zatrudniona na to stanowisko będzie pracować w nowotworzonym programie obejmujących działania fundraisingowe.

Ze względu na społeczne aspekty działania stowarzyszenia preferujemy na to stanowisko osoby
z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy w Łodzi, w siedzibie Centrum OPUS. Biuro mieści się
na pierwszym piętrze bez windy. Ograniczeniem są schody.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Utrzymywanie kontaktu z klientami – głównie mailowo i telefonicznie
 • Poszukiwanie nowych klientów, firm, osób indywidualnych zainteresowanych współpracą
  z Centrum OPUS w zakresie rozwoju nowych projektów
 • Prowadzenie bazy klientów, weryfikacja poprawności danych, monitoring aktualności danych – głównie baza podmiotów i osób indywidualnych korzystających z usług Centrum OPUS poza dużymi unijnymi projektami;
 • Aktywne prowadzenie kalendarza spotkań osób odpowiedzialnych za fundraising– telefoniczne i mailowe umawianie spotkań, monitorowanie kalendarza

WYMAGANIA:

 • Umiejętność obsługi komputera, pakiet Office [głównie Excel)+ CRM [możliwe przeszkolenie
  w tym zakresie]
 • Umiejętności komunikacyjne – prowadzenia rozmów telefonicznych
 • Umiejętność pisania, edycji i korekty tekstów,
 • Umiejętność prowadzenia korespondencji mailowej
 • Skuteczność J i systematyczność
 • Komunikatywność
 • Chęć podnoszenia swoich kompetencji
 • Znajomość mediów społecznościowych mile widziana
 • Doświadczenie pracy w sektorze pozarządowym mile widziane

CO OFERUJEMY?

 • Umowę o pracę na ½ etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu
 • Wynagrodzenie brutto na ½ etatu w wysokości 2100,00zł
 • Elastyczność w zakresie dni i godzin pracy
 • Możliwość wykonywania części zadań z domu
 • Możliwość zwiększania swoich kompetencji w zakresie obsługi klienta, fundraisingu, sektora pozarządowego
 • Możliwość współtworzenia programu, budowania strategii fundraisingowej stowarzyszenia

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV [mile widziane CV kompetencyjne] na adres: jwoznicka@opus.org.pl do dnia 10 września 2018.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPUS (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: opus@opus.org.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych, m.in. Urzędu Miasta Łodzi.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jego nie podanie powoduje brak możliwości udziału w działaniach Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks