Aktualności ogólne

OWES Region_Wyniki oceny biznesplanów

OWES REGION

Nazwa projektu: OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020
Koordynator: Monika Hibner
Kontakt: mhibner@opus.org.pl
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Z przyjemnością informujemy o wynikach pracy Komisji Oceny Biznesplanów i w załączeniu publikujemy listę rankingową ocenianych biznesplanów. Podsumowując nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego:

  • ostatecznie wpłynęło 13 wniosków,
  • na etapie oceny formalnej jeden z podmiotów nie uzupełnił braków w terminie.
  • Do oceny merytorycznej zostało skierowane 12 wniosków.
  • Po ocenie merytorycznej 2 wnioski nie uzyskały wymaganej liczby punktów. Podmioty te skorzystały z możliwości odwołania i złożyły odwołania w wyznaczonym terminie.
  • Po ocenie Komisji Odwoławczej wnioski te nie uzyskały wymaganej liczby punktów.
  • Ostatecznie 10 podmiotów uzyskało dofinansowanie na stworzenie 43 miejsc pracy.

Mamy nadzieję, iż niebawem uda nam się sfinalizować podpisywanie umów i rozpoczniemy kolejny etap wsparcia dla wyłonionych podmiotów. Jedno jest pewne ostatnie miesiące dla podmiotów przygotowujących biznesplany oraz dla naszych doradców były bardzo pracowite, ale też owocne. Tym bardziej wszystkim GRATULUJEMY!

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks