OWES region

Nabór na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych

Od 21 do 29 czerwca 2018 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

·        utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,

·        przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,

·        utworzenie nowego PS.

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

·        osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,

·        przedsiębiorstwa społeczne,

·        podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu III województwa łódzkiego, tj. w powiatach: bełchatowskim, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskim, pajęczańskim, radomszczańskim, sieradzkim wieluńskim, wieruszowskim.

W ramach wsparcia możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

·        bezrobotnych,

·        niepełnosprawnych,

·        znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

 

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie miejsc pracy.

Uwaga: wsparcie finansowe udzielane jest na wydatki w kwotach netto (tzn. VAT nie jest kwalifikowany).

 

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 na adres:

 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź

 

Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

 

Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

 

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. Informacji o naborze udziela:

 

Monika Hibner, mhibner@opus.org.pl,  509 899 449| 42 207 73 39.

 

 

 

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks