Miejski Program Mikrograntów. Łódź

Mikrogranty w Łodzi

Miejski Program Mikrograntów ma na celu zwiększenie liczby realizowanych inicjatyw obywatelskich. W tej edycji  (2018) mieliśmy do rozdysponowania  160000, 00 zł na działania podejmowane przez łodzianki i łodzian na rzecz swojego otoczenia.

Na jakie działania można było otrzymać środki?

Na inicjatywy włączające osoby mieszkające w Łodzi w działania na rzecz swojej społeczności, w tym w szczególności na:

 • działania edukacyjne (warsztaty, spotkania, kursy, szkolenia…)
 • działania kulturalne (zajęcia artystyczne, wystawy, koncerty w parkach…)
 • projekty dotyczące małej infrastruktury ogólnodostępnej dla mieszkańców, za zgodą właściciela terenu  (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni). 

Kto mógł otrzymać środki?

 • organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe… realizujące swoje inicjatywy samodzielnie,
 • grupy nieformalne – czyli 3 dorosłe osoby, które mają wspólny projekt, chcą coś zrobić razem dla siebie, swojego otoczenia, społeczności lokalnej; w tym wypadku grupa nieformalna musi współpracować z organizacją pozarządową, której przekażemy środki na konto

Jakie są wyniki? 

STATYSTYKI

 • Złożono 130
 • Do II etapu przeszło 77 wniosków
 • Gdybyśmy mogli sfinansować każdy pomysł to wydalibyśmy łączną kwotę 627079,00 zł
 • Do realizacji zostało rekomendowanych 35 projektów.
 • Realizacja zaczyna się w sierpniu, choć większość pomysłodawców ten miesiąc przeznacza na przygotowania, a same wydarzenia będą odbywać się od września grudnia 2018

Zachęcamy do śledzenia aktualności projektowych na stronie www i fanpage Facebook Centrum OPUS

Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja konkursowa poniżej

Regulamin 

Regulamin-PDF

Karta oceny

Karta oceny-PDF

Opis prezentacji 

Opis prezentacji-PDF

Formularz zgłoszeniowy

Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne-PDF

 

Opiekunka projektu:
Aleksandra Reszka – areszka@opus.org.pl

Koordynatorka projektu:
 Jolanta Woźnicka – jwoznicka@opus.org.pl

Loga do pobrania na materiały informacyjne i promocyjne finansowane z Programu

.

 • Zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi projektu
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks