Aktualności ogólne

Nabór do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014-2020).

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
oraz przesłanie skanu ww. dokumentów wraz z wersją edytowalną dokumentów (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres: ngo@lodzkie.pl.

Złożenie zgłoszenia potwierdzane jest poprzez wiadomość zwrotną do nadawcy. Potwierdzenie zgłoszenia nie oznacza, że dokumentacja została wypełniona prawidłowo.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 8 października 2018 o godz. 23:59.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń! 

DOKUMENTY DO POBRANIA  POD LINKIEM:  Strona ogłoszenia

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks