Mikrogranty dla seniorów

Mikrogrnty dla seniorów

Nazwa projektu: Mikrogranty dla seniorów

Koordynator:  Teresa Kuchta

Kontakt: Ewa Wierzbowska; ewierzbowska@opus.org.pl; tel: 784 900 652 (doradztwo)

Okres realizacji: (Nabór wniosków: 17.09.2018  – 28.09.2018). Okres realizacji projektów: 15.10.2018- 30.11.2018.

Celem głównym Konkursu w ramach “Mikrograntu dla seniorów” jest zwiększenie liczby podejmowanych przez mieszkańców i lokalne organizacje pozarządowe inicjatyw w formie projektów mikrograntowych  w okresie październik-listopad 2018. 
Projekty powinny obejmować: 

 • działania realizowane na terenie Miasta Łodzi, skierowane do mieszkańców Łodzi
  w wieku 60+,
 • promować wolontariat
  i pomoc sąsiedzką oraz
 • aktywizować społecznie starszych  mieszkańców Miasta Łodzi.

Zakres projektów:

 • promowanie oraz rozwój wolontariatu
  i samopomocy sąsiedzkiej;
 • podnoszenie poziomu świadomości społecznej
  i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
 • działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
 • szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;
  aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową;
 • aktywność sportowo-rekreacyjna osób starszych;
 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.

Czas realizacji działań w ramach programu: 15.10.2018- 30.11.2018.

O jakie mikrogranty można aplikować?

 • 1 000,00 zł – 8 000,00 zł – organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 1 000,00 zł – 3 000,00 zł – grupy nieformalne.

Dla kogo jest konkurs?

Udział w konkursie mogą wziąć: 

 • łódzkie grupy i organizacje które działają na rzecz osób starszych na terenie Łodzi
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • grupy nieformalne za pośrednictwem lokalnych organizacji „patronów”.

Nabór wniosków:

17.09.2018  – 28.09.2018 (piątek) do godziny 16.00.

Wnioski tzw. Fiszki projektowe – prosimy przesyłać na adres e mail:  opus@opus.org.plformie pliku PDF wypełnionego w edytorze tekstu.

Przez czas trwania naboru wniosków i  konkursu możecie Państwo liczyć na pomoc doradców Centrum OPUS.

.

 

 

.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks