Bez kategorii

Mikrograbty dla seniorów. Nowy konkurs. Nabór wniosków!

Wystartował zapowiadany, nowy konkurs na działania na rzecz łódzkich seniorów
Celem głównym Konkursu w ramach “Mikrograntu dla seniorów” jest zwiększenie liczby podejmowanych przez mieszkańców i lokalne organizacje pozarządowe inicjatyw w formie projektów mikrograntowych  w okresie październik-listopad 2018. 
Projekty powinny obejmować: 

 • działania realizowane na terenie Miasta Łodzi, skierowane do mieszkańców Łodzi
  w wieku 60+,
 • promować wolontariat
  i pomoc sąsiedzką oraz
 • aktywizować społecznie starszych  mieszkańców Miasta Łodzi.

O jakie mikrogranty można aplikować?

 • 1 000,00 zł – 8 000,00 zł – organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 1 000,00 zł – 3 000,00 zł – grupy nieformalne.

Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie projektu 

Strona projektu

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks