KONKURS „OWES NA LEPSZY START” edycja Łódź 2019

Nazwa projektuKONKURS„OWES NA LEPSZY START – MIASTO ŁÓDŹ” edycja 2019.

Kontakt:
Agnieszka Furmaniak: afrumaniak@opus.org.pl
Wioletta Gawrońska: wgawronska@opus.org.p
Magdalena Mirys: mmirys@opus.org.pl
Krzysztof Smug: ksmug@opus.org.pl

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START – MIASTO ŁÓDŹ ” edycja 2019 ogłasza nabór na:  Pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej;

W ramach pakietu rozwojowego grupa inicjatywna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizycie studyjnej minimum 1 przedstawiciela grupy/organizacji
  • mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na swój rozwój;
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i inne. 
Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  01.01.19 r. do 31.10.19 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres: apakowska@opus.org.pl.

Termin składania wniosków: 29.10.2018 do 25.11.2018 do godziny 23:59.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks