Lgota Wielka

Informacja dla laureatów konkursu na mikrogranty – LGOTA WIELKA

SZANOWNI LAUREACI KONKURSU!

Gratulujemy wysokiej oceny Państwa wniosku przez członków Komisji Oceniającej Wnioski i przyznanej mikrodotacji na inicjatywy lokalne. Przed Państwem kilka miesięcy fantastycznych
działań. Przez ten cały czas będziemy z Państwem w kontakcie. O ile okaże się to konieczne, nasi doradcy pomogą Wam rozwiązywać bieżące problemy w realizacji projektów.

Ponieważ nie wszyscy z Państwa otrzymali dofinansowanie swoich działań w wysokości takiej samej, jak kwota wnioskowana, konieczne będzie zweryfikowanie budżetów, a niekiedy także zakresu działań. Zmniejszenie dofinansowania wynika, w większości przypadków, z zastrzeżeń członków KOW
odnośnie kwalifikowalności i zasadności wydatków budżetowych zapisanych we wnioskach.

Prosimy jak najszybciej przedstawić nam swoje propozycje ww zmian do akceptacji.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ ZMIANY:

Zmiany dotyczące budżetu należy nanieść na formularz z tabelą budżetową.

Zmiany zakresu merytorycznego opisać. Zmiany merytoryczne nie mogą w zasadniczy sposób zmieniać charakteru działań, które zostały ocenione pozytywnie. Jeśli zmiany będą zbyt daleko idące, KOW może ich nie zaakceptować.

Propozycje budżetów i zakresu merytorycznego działań prosimy przesłać na adres opus@opus.org.pl

W Temacie maila należy wpisać „Konkurs Mikrogranty – propozycja zmian budżetowych”, a w korespondencji podać koniecznie nazwę projektu oraz nazwę wnioskodawcy i realizatora.

 

KOLEJNE KROKI:

Po akceptacji zmian otrzymają Państwo formularz umowy do uzupełnienia i podpisania.
Przy podpisywaniu umów dołączamy:

 • oryginał podpisanego formularza Wniosku (tożsamy z przesłanym w formie pdf do KOW)
 • w przypadku zmian w budżecie oryginału podpisany formularz Wniosku (tożsamy z przesłanym w
  formie pdf do KOW) i dodatkowo podpisane jw. formularz zmienionego budżetu i opis działań.

 

KTO PODPISUJE:

Formularz Wniosku podpisują:

 • W przypadku organizacji – zgodnie z reprezentacją zapisaną w KRS przedstawiciele Zarządu
  organizacji,
 • W przypadku grup nieformalnych – członkowie grupy nieformalnej oraz zgodnie z reprezentacją
  zapisaną w KRS przedstawiciele Zarządu organizacji użyczającej osobowości prawnej.

  Umowy podpisują:
 • W przypadku organizacji – zgodnie z reprezentacją zapisaną w KRS przedstawiciele Zarządu
  organizacji, (2 egzemplarze)
 • W przypadku grup nieformalnych – członkowie grupy nieformalnej oraz zgodnie z reprezentacją zapisaną w KRS przedstawiciele Zarządu organizacji użyczającej osobowości prawnej. (3 egzemplarze)

 

Z poważaniem
Operator Programu Centrum OPUS


Do maila załączamy nowy formularz budżetu do propozycji zmian.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks