Gmina Rzgów. Lokalny Program Mikrograntów -Mikrogranty w Łódzkiem

Gmina Rzgów. Lokalny Program Mikrograntów: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców II Edycja W Gminie Rzgów 2018. Lista laureatów

W wyniku postepowania konkursowego mikrodotację przyznano organizacjom/ grupom:  

 1. Klub szachowy Dwie Wieże Rzgów: Projekt pn. „Rozwój Klubu Sportowego – Klubu Szachowego Dwie Wieże Rzgów”
  – 
  mikrodotacja 4 000,00 zł
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie: Projekt pn. „Wspomnień Czas- Jesienna integracja pokoleń”
  – mikrodotacja 4 000,00 zł
 3. Grupa nieformalna Dbam o rozwój: Projekt pn. „Rozwój młodych sportowców poprzez przeprowadzenie badań FMS oraz wprowadzenie metodologii EXOS”
  – mikrodotacja 4 000,00 zł
 4. Grupa nieformalna Zaszachowani – Otwórzmy Rzgów na Szachy: Projekt pn. „Rzgowskie szachowanie – Turniej z okazji 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości”
  – mikrodotacja 3 500,00 zł
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie: Projekt pn. „Dzień Ziemniaka”
  – mikrodotacja 3 500,00 zł
 6. Gminny Klub Sportowy Husaria Gealan Rzgów: Projekt pn. „Zdrowo na sportowo tylko z Husarią!”
  – mikrodotacja 3 000,00 zł
 7. Grupa nieformalna Koło nr 9 w Rzgowie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Aktywni Rzgowianie”: Projekt pn. „Poznawanie województwa łódzkiego przez seniorów z gminy Rzgów”
  – mikrodotacja 3 000,00 zł

Gratulujemy!

Uwaga:

 • Koordynator konkursu ze strony Operatora Programu skontaktuje się z laureatami  w celu potwierdzenia woli realizacji projektu.
 • W celu zawarcia umowy o mikrodotację należy:
  • Uzupełnić dokumentację konkursową – laureaci konkursu w celu podpisania umowy zobowiązani są jak najszybciej dostarczyć Operatorowi konkursu w wersji papierowej fiszkę projektową wraz z zaktualizowanym budżetem projektu jeśli wysokość przyznanej mikrodotacji różni się od kwoty wnioskowanej -podpisaną przez osoby uprawnione ze strony organizacji oraz przez grupy nieformalnew przypadku projektów składanych w formule organizacja wraz z grupą nieformalną/samopomocową.
  • Podpisać umowy o mikrodotcję – umowy zostaną przygotowane przez Operatora projektu i przedłożone do podpisania laureatom.
 • Przelanie środków nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks