Bez kategoriiObywatel senior

Obywatel Senior. Działania zrealizowane w 2018 r.

Prezentujemy działania dofinansowane w ramach konkursu na najlepsze inicjatywy lokalne i zorganizowane przez seniorów w 2018. Działania były realizowane w ramach  projektu: „Obywatel Senior – rozwój zaangażowania obywatelskiego wśród seniorów”.

Komorniki:

 • „Niezbędnik pierwszej pomocy seniora – ratunkiem dla nas i innych”. Cykl zajęć dla seniorów poświęconych pierwszej pomocy. W ramach zadania został zakupiony fantom z defibrylatorem treningowym. Odbył się także pokaz pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Komornikach, gdzie seniorki pomagały uczniom w ich działaniach.
 • „Senioralia w Gminie Mokrsko” W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano senioriadę, podczas której dla seniorów ze Słupska i Mokrska przygotowano warsztaty kulinarne. Efektem warsztatów była degustacja potraw w dalszej części wydarzenia, w której udział wzięli seniorzy z terenu całej gminy. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć spektakl „Kluczyk” wystawiony przez Twój Teatr, czyli Teatr Dorosłych działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce i opowiadający losy seniorów. W ramach zadania zakupiono także gry planszowe do każdej ze świetlic z terenu gminy, gdzie spotykają się grupy seniorów. Z zakupionych gier poza seniorami, będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy świetlic.

Łódź:

 • „Spróbuj wolontariatu” Cykl warsztatów dotyczących wolontariatu i wzajemnej pomocy na rzecz osób starszych. Grupa poznała zasady i mechanizmy działania wolontariatu. Na finał spotkanie integracyjne połączone ze zbiórką pluszaków przekazanych dla podopiecznych Fundacji „Jaś i Małgosia”.
 • „Poznajmy się i wymieńmy doświadczania” to spotkanie integracyjne skierowane do seniorów, którzy rzadko lub w ogóle nie biorą udziału w podobnych aktywnościach. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy działającymi już kołami zainteresowań, które dotychczas nie znały się wzajemnie. Osoby udzielające się w Dyskusyjnym Klubie Filmowym oraz członkowie Drugiego Śniadania Seniora opowiedzieli o swojej działalności i płynących z tego korzyściach. Dzięki temu osoby biorące po raz pierwszy udział w wydarzeniu zainteresowały się nowymi aktywnościami i chca przystąpić do spotkań kół.

Stryków:

 • „Senioriada na wesoło” Organizacja imprezy z konkurencjami sportowymi. Także wykład poświęcony pszczołom i właściwościom miodu. Do tego badanie poziomu cukru i ciśnienia. W ramach spotkania także konsultacje dotyczące utworzenia rady seniora w Strykowie i wypełnianie wniosków do Ogólnopolskiej Karty Seniora. Na finał wspólna zabawa.
 • „Za kulisami – zabawa w teatr” to inicjatywa przygotowana przez Seniorów ze Strykowa, która polegała na udziale amatorskiej grupy teatralnej w warsztatach teatralnych w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Grupa ma na swoim koncie udział w wielu wydarzeniach oraz organizację lokalnych wydarzeń. Dzięki tej inicjatywie grupa seniorów prowadząca amatorski teatr mogła spotkać się z profesjonalnym aktorem, poznać teatr od kulis, a przede wszystkim nabyć nowe umiejętności aktorskie.

Rosanów:

 • „Razem do teatru”. Wyjazd do teatru oraz spotkanie integracyjne dla osób starszych i wykluczonych społecznie, które dotychczas bardzo rzadko wychodziły z domu. Wspólna zabawa, w którą włączyły się osoby dotychczas wykluczone.
 • „Bądź Mikołajem: to projekt konkursowy grupy inicjatywnej seniorów z Rosanowa, którzy dla mieszkańców zaplanowali międzypokoleniowe zajęcia. Tematem zajeć była pomoc zwierzętom w przetrwaniu zimy. Podczas warsztatów seniorzy wraz ze swoimi wnukami budowali karmniki. W ramach zadania zakupiono także karmę dla psów, którą przekazano do schronisk. Grupa inicjatywna nawiązała także kontakt z organizacją pozarządową prowadzącą schronisko dla zwierząt i zaprosiła jej przedstawicielkę do udziału w spotkaniu.

Rusiec:

 • „Seniorzy blisko z kulturą” Wyjazd do teatru oraz organizacja spotkanie integracyjne, nawiązujące do obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę.
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks