Bez kategorii

Wyniki konkursu: „MIKROGRANT NA START – REGION” EDYCJA 2019.

Posted on

Z przyjemnością publikujemy wyniki konkursu:  „MIKROGRANT NA START – REGION” EDYCJA 2019. W najbliższych dniach będziemy kontaktować się ze wszystkimi uczestnikami konkursu  w celu umówienia się na podpisanie umowy lub zaproponowania innej formy wsparcia. Gratulujemy! Dokumenty do pobrania WYNIKI_LISTA RANKINGOWA 30.01.2019 Zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi projektu Aktualności projektowe

Bez kategorii

Nowy konkurs na Pakiety rozwojowe. „MIKROGRANT NA START – REGION” edycja 2019.

Posted on

OWES REGION Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „MIKROGRANT NA START – REGION” edycja 2019 ogłasza nabór na: PAKIETY ROZWOJOWE dla grup inicjatywnych, które planują założyć organizację pozarządową oraz dla młodych organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej; W ramach pakietu rozwojowego grupa inicjatywna/organizacja pozarządowa otrzymuje: wsparcie doradcy rozwojowego przez okres […]

Bez kategorii

Pakiety Rozwojowe na 2019 r. edycja Region przyznane! Wyniki konkursu

Posted on

 Z przyjemnością informujemy: Pakiety Rozwojowe na rok 2019 przyznane! W załączeniu wyniki konkursu  OWES NA LEPSZY START EDYCJA – REGION 2019 w ramach projektu pn. OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020. Będziemy kontaktować się ze wszystkimi uczestnikami konkursu  w celu umówienia się na podpisanie umowy lub zaproponowania innej formy wsparcia. Gratulujemy. Cieszymy się na tę współpracę !   Dokumenty do pobrania Lista rankingowa

Aktualności ogólne

5.12.18. Pajęczno. Szkolenie: Zewnętrzne finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Starostwo Powiatowe w Pajęcznie zapraszają na szkolenie „Zewnętrzne finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej”. Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa), w godzinach 10:00 – 18:00, w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, przy  ul. Kościuszki 76, ( I piętro, sala konferencyjna). Trener: Małgorzata Stępień-Dudek-specjalistka z zakresu wdrażania i rozliczania projektów ze środków krajowych i zagranicznych, doradca OWES. Szkolenie […]

OWES region

20.11.18 Wieluń. Szkolenie: Zewnętrzne finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej

Posted on

OWES REGION Nazwa projektu: OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020Koordynator: Monika HibnerKontakt: mhibner@opus.org.plOkres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w Wieluniu zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Zewnętrzne finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej” 20.11.2018 r. w godzinach 12:00 – 20:00 w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, przy ul. Wojska Polskiego 32, sala nr 3. W programie szkolenia: Typy działalności, […]

OWES region

Start konkursu na Pakiety rozwojowe na 2019. OWES NA LEPSZY START – REGION

Posted on

Nazwa projektu:  KONKURS„OWES NA LEPSZY START – REGION” edycja 2019. Kontakt:Małgorzata Stępień Dudek: mstepien@opus.org.plWioletta Gawrońska: wgawronska@opus.org.plKatarzyna Książczak: kksiazczak@opus.org.plMagdalena Poulain: mpoulain@opus.org.plMagdalena Mirys: mmirys@opus.org.plKrzysztof Smug: ksmug@opus.org.pl Dokumenty do pobrania Regulamin_OWES_na lepszy start_region Karta oceny formalnej Kasta oceny merytorycznej Karta oceny merytorycznej_Prezentacja Regulamin pracy komisji oceniającej WNIOSEK o pakiet rozwojowy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. […]

OWES region

OWES region. Nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego (nabór zamknięty)

Posted on

Nazwa projektu: OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020 Kontakt: Monika Hibner e-mail: mhibner@opus.org.pl, tel.  (42) 207 73 39   Dokumenty do pobrania Regulamin Zał.1. Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego Zał.2. Wzór biznesplanu Zał.3. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego Zał.4. Wzór zestawienia osób Zał.5. Wzór oświadczenia osoby planowanej do zatrudnienia Zał.6. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Zał.7. Wniosek o udzielenie […]

Bez kategorii

OWES Region. Kolejny etap: rozpoczęcie naboru wniosków. Nabór trwa do 5.10.2018

Posted on

Rozpoczynamy kolejny etap konkursu. Otwieramy nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym, przekształcającym się lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Podmioty i osoby fizyczne, których wnioski/ fiszki w pierwszym etapie otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną są proszone o przygotowanie dokumentacji i biznesplanów.  Nabór trwa do  5.10.2018. Niebawem na stronie zostanie zamieszczona dokumentacja związana z naborem.

OWES region

„OWES Wsparcie Rozwoju ES 2018-2020” Wyniki I etapu oceny merytorycznej. Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

Posted on

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH. WYNIKI I ETAPU OCENY MERYTORYCZNEJ Komisja Rekrutacyjna z przyjemnością informuje o wynikach pierwszego etapu naboru na tworzenie miejsc pracy w ramach projektu OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020. Podsumowując ocenę złożonych  formularzy: wszystkie 20 złożonych formularzy po uzupełnieniu braków przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. 2 formularze na etapie oceny zostały wycofane z procesu rekrutacji […]

Aktualności ogólne

Centrum OPUS – wzorcowym OWES. Wyniki audytu akredytacyjnego

Posted on

W dniach 28.05-1.06. 2018 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przeszło audyt akredytacyjny dla OWES. W załączeniu raport końcowy z audytu. Poniżej z dumą zamieszczamy jego fragment: ocenę kompetencji i pracy naszej kadry. „Kluczowa kadra OWES jest najmocniejszym atutem tej organizacji. Większość z nich to osoby z wieloletnim doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym lub/i obszarze ekonomii społecznej. Doradcy systematycznie szkolą się, biorą udział […]

Aktualności ogólne

Status rekrutacji osób oraz podmiotów do projektu pn „OWES Wsparcie Rozwoju ES 2018-2020”

Posted on

W wyniku rekrutacji wpłynęło: 20 Formularzy Rekrutacyjnych na łącznie 89 miejsc pracy.  Obecnie formularze przechodzą  ocenę formalną, podmioty uzupełniają ewentualne braki formalne.  W dalszej kolejności zostaną przekierowane do oceny merytorycznej. W następnym tygodniu planowane są rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.       Dokumenty do pobrania Lista podmiotów wnioskujących o udział w projekcie Tekst lub obrazek Tekst lub obrazek

Aktualności ogólne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie doradztwa specjalitycznego, w ramach projektu pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

Posted on

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego, w ramach projektu  pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”, nr RPLD.09.03.01-10-0001/17  realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020, wpłynęły następujące oferty: 1.     2BA Agnieszka Nowak, Podzamcze B 10/17, 48-300 Nysa 2.     Agnieszka Olszewska, ul. Kmicica 13, […]

Aktualności ogólne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie wsparcia coachingowo/psychologicznego, w ramach projektu pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia  coachingowo/psychologicznego, w ramach projektu  pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”, nr RPLD.09.03.01-10-0001/17  realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020, wpłynęły następujące oferty: 1. Pracownia Rozwoju Osobistego Unikatum, Danuta Jacoń-Chmielecka ul. Północna […]

OWES region

Nabór na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych

Posted on

Od 21 do 29 czerwca 2018 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez: ·        utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS, ·        przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS, ·        utworzenie nowego PS. Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie […]

OWES region

Szkolenie w Łodzi – pn. . „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej”

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. . „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej”   Termin: 25 – 26.05.2018 r.,. w godzinach 9:00 – 17:00 w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, sala konferencyjna – I piętro Trenerzy: Krzysztof Smug, Katarzyna Książczak Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń nie prowadzących […]

OWES region

Zapytanie ofertowe – wsparcie psychologiczno-coachingowe

Posted on

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego nie wpłynęły co najmniej dwie ważne oferty, zatem to zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte.    Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do składania ofert na świadczenie zindywidualizowanych usług dla nowo powstałych/przekształcających się PS zakresie wsparcia coachingowo/psychologicznego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa łódzkiego łącznie do […]

OWES region

Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne marketingowe

Posted on

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego nie wpłynęły co najmniej dwie ważne oferty, zatem to zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte.  Stowarzyszenie CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH „OPUS” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 8/10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego dla uczestników projektu nr RPLD.09.03.01-10-0001/17 pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” realizowanego w ramach Priorytetu IX […]

OWES region

Szkolenie pn. „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej” – Piotrków Trybunalski

Posted on

Program do pobrania Formularz zgłoszeniowy Z powodu małej ilości zgłoszeń, szkolenie w tym terminie zostało odwołane.    Termin: 25 – 26 kwiecień 2018 r., w godzinach 9:00 – 17:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, pok. 03 (sala konferencyjna) W programie szkolenia: Dzień 1 Rola i miejsce ekonomii społecznej w Polsce.Czym jest podmiot ekonomii społecznej, formy prawne PES.Istniejące […]

OWES region

Dotacje na miejsca pracy – wstępne zgłoszenia

Posted on

Myślisz o stworzeniu miejsca pracy w stowarzyszeniu/fundacji, a może w spółdzielni socjalnej ?  Szukasz dofinansowania?  Wypełnij wstępne zgłoszenie (fiszka do pobrania)  i prześlij je drogą elektroniczną na adres mailowy mhibner@opus.org.pl. do dnia 12.04.2018r,   Wypełnienie i przesłanie fiszki nie stanowi o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy przez Centrum OPUS. Zebrane dane pozwolą zaplanować proces rekrutacji oraz związane z tym wsparcie doradcze.

Aktualności ogólne

Wyniki konkursu na Mikrogranty na rozwój instytucjonalny

Posted on

LISTA LAUREATÓW konkursu „OWES na lepszy start – Region. Edycja 2018” OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020 dla Subregionu III oraz konkursów Mikrogranty GMINA GOMUNICE „OWES na lepszy start – Region. Edycja 2018; Mikrogranty GMINA LGOTA WIELKA „OWES na lepszy start – Region. Edycja 2018; Mikrogranty MIASTO SIERADZ 2018  Działanie III Utworzenie i wzmocnienie organizacji pozarządowych wraz z ich ekonomizacją „OWES na […]

Aktualności ogólne

Przyznanie Centrum OPUS Akredytacji AKSES

Posted on

W dniu 8 lutego 2018r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację,  przyznał akredytację AKSES Ośrodkowi Ekonomii Społecznej tworzonemu przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, nr wniosku 14_AKSES_2018. Dokumenty do pobrania OWESZOPUSZ – Zcertyfikat