Mikrogranty w Łodzi

Wyniki I etapu oceny merytorycznej w konkursie „Miejski program mikrograntów”

Posted on

Na konkurs „Miejski program mikrograntów” wpłynęło 130 wniosków na łączną kwotę 627 079,00zł. W wyniku oceny formalnej do dalszego etapu (oceny merytorycznej) zakwalifikowano 119 wniosków. Główne przyczyny negatywnej oceny formalnej 11 wniosków to: złożenie wniosku po terminie (czyli po godzinie 24.00 dnia 06 czerwca 2018) złożenie więcej niż jednej oferty (w tym wypadku rozpatrywaliśmy ofertę, która wpłynęła […]

Mikrogranty w Łodzi

NOWY KONKURS – Mikrogranty w Łodzi

Posted on

MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2018 Ogłaszamy konkurs! Do rozdania 160000,00zł na inicjatywy o wartości od 500,00 do 5000,00zł. Całe lato i jesień w Łodzi będzie można realizować różne działania dla dzieci, dla dorosłych, dla osób starszych, dla sąsiadów… Jednym słowem: sfinansujemy pomysły, które włączą w działanie mieszkanki i mieszkańców Łodzi. Wnioski można składać do 6 czerwca za pomogą prostego formularza online, […]