Aktualności ogólne

Miejski Program Mikrograntów: 26.07.18 – spotkanie dla laureatów konkursu

Posted on

26 lipca (czwartek), w godz. 16.30 – 18.30  organizujemy spotkanie dla laureatów konkursu Miejski Program Mikrograntów.  Zachęcamy do przyjścia! Wyjaśnimy, jak realizować projekty, jak opisywać faktury, jakie dokumenty gromadzić  etc. aby potem sprawozdanie było łatwe i przyjemne.  A być może wzajemne spotkanie laureatów zaowocuje też ciekawymi kooperacjami w przyszłości?   Zapraszamy  Centrum OPUSul. Narutowicza 8/10, I p.  

Aktualności ogólne

Miejski Program Mikrograntów. Wyniki konkursu

Posted on

Konkurs zakładał dwa etapy oceny merytorycznej. W pierwszym, ocenie podlegały złożone pisemne wnioski.  W drugim, autorzy najlepiej ocenionych wniosków, prezentowali swoje projekty osobiście, podczas spotkań z komisją. W wyniku dwuetapowego konkursu, rozdysponowaliśmy 100% budżetu przeznaczonego na Mikrogranty, przyznając mikrogrant dla 35 projektów.  Lista projektów wraz z uzyskanymi punktami- w załączniku.  Grupom, które zdobyły grant, serdecznie gratulujemy. Wszystkim – dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie […]

Miejski Program Mikrograntów. Łódź

Wyniki I etapu oceny merytorycznej w konkursie „Miejski program mikrograntów”

Posted on

Na konkurs „Miejski program mikrograntów” wpłynęło 130 wniosków na łączną kwotę 627 079,00zł. W wyniku oceny formalnej do dalszego etapu (oceny merytorycznej) zakwalifikowano 119 wniosków. Główne przyczyny negatywnej oceny formalnej 11 wniosków to: złożenie wniosku po terminie (czyli po godzinie 24.00 dnia 06 czerwca 2018) złożenie więcej niż jednej oferty (w tym wypadku rozpatrywaliśmy ofertę, która wpłynęła […]

Miejski Program Mikrograntów. Łódź

Mikrogranty w Łodzi

Posted on

Miejski Program Mikrograntów ma na celu zwiększenie liczby realizowanych inicjatyw obywatelskich. W tej edycji  (2018) mieliśmy do rozdysponowania  160000, 00 zł na działania podejmowane przez łodzianki i łodzian na rzecz swojego otoczenia. Na jakie działania można było otrzymać środki? Na inicjatywy włączające osoby mieszkające w Łodzi w działania na rzecz swojej społeczności, w tym w szczególności na: działania edukacyjne (warsztaty, spotkania, […]