Gomunice

Informacja dla laureatów konkursu na mikrogranty – Gomunice

Posted on

SZANOWNI LAUREACI KONKURSU! Gratulujemy wysokiej oceny Państwa wniosku przez członków Komisji Oceniającej Wnioski i przyznanej mikrodotacji na inicjatywy lokalne.  Przed Państwem kilka miesięcy fantastycznych działań. Przez ten cały czas będziemy z Państwem w kontakcie. O ile okaże się to konieczne, nasi doradcy pomogą Wam rozwiązywać bieżące problemy w realizacji projektów. Ponieważ nie wszyscy z Państwa otrzymali dofinansowanie swoich działań w wysokości takiej […]

Gomunice

Wyniki Konkursu na Mikrogranty na inicjatywy lokalne – GOMUNICE

Posted on

„MIKROGRANTY NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH” GMINA GOMUNICE 2018 LISTA LAUREATÓW KONKURSU   DZIAŁANIE I: ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ GMINY GOMUNICE I JEJ MIESZKAŃCÓW   1 Projekt: OD PRZEDSZKOLAKA DO STRAŻAKA Ochotnicza Straż Pożarna w Gomunicach 28 pkt – dotacja: 2700,00 zł   2 Projekt: WAKACJE BEZ NUDY Fundacja Dlaczego Nie/ Grupa nieformalna Społecznicy 26 pkt – dotacja: […]

Gomunice

Spotkanie doradcze – Gmina Gomunice

Posted on

Zapraszamy na spotkania doradcze w gminie Gomunice w związku z konkursem na mikrogranty na inicjatywy lokalne.  Termin: 1 spotkanie: piątek 09.03.2018 godziny 10.00 – 14.00; 2 spotkanie: czwartek 15.03.2018 godziny od 15.00Miejsce: Urząd Gminy Gomunice Nabór wniosków do 16.03.2018 godz.16.00 (piątek) Wysokość mikrograntów: minimum 2000,00 zł a maksimum 3000,00 zł Cel główny konkursu:  Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz Gminy Gomunice i jej mieszkańców