Piotrków

Do pobrania: wzory dokumentów dla grantobiorców konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

Posted on

Publikujemy dokumenty do pobrania dla realizatorów zadań realizowanych z środków Powiatu Piotrkowskiego.    Dokumenty do pobrania PP_WZÓR_Protokół odbioru zlecenia PP_WZÓR_Umowa zlecenia PP_WZÓR_Umowa_Porozumienie z wolontariuszem PP_WZÓR 1_Dziennik pracy wolontariusza PP_WZÓR_ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PP_WZÓR_Karta czasu pracy PP_WZÓR_Opis_faktury PP_WZÓR_Oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym 2018 PP_WZÓR_Prośba_o_dokonanie zmian w harmonogramie budżecie PP_WZÓR_Lista obecności

Aktualności ogólne

Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie wsparcia coachingowo/psychologicznego, w ramach projektu pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia  coachingowo/psychologicznego, w ramach projektu  pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”, nr RPLD.09.03.01-10-0001/17  realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020, wpłynęły następujące oferty: 1. Pracownia Rozwoju Osobistego Unikatum, Danuta Jacoń-Chmielecka ul. Północna […]

Mikrogranty w Łodzi

Wyniki I etapu oceny merytorycznej w konkursie „Miejski program mikrograntów”

Posted on

Na konkurs „Miejski program mikrograntów” wpłynęło 130 wniosków na łączną kwotę 627 079,00zł. W wyniku oceny formalnej do dalszego etapu (oceny merytorycznej) zakwalifikowano 119 wniosków. Główne przyczyny negatywnej oceny formalnej 11 wniosków to: złożenie wniosku po terminie (czyli po godzinie 24.00 dnia 06 czerwca 2018) złożenie więcej niż jednej oferty (w tym wypadku rozpatrywaliśmy ofertę, która wpłynęła […]

Bez kategorii

Nabór ofert na świadczenie usługi w zakresie: doradztwo specjalistyczne marketingowe

Posted on

Stowarzyszenie CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH „OPUS” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 8/10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego dla uczestników projektu nr RPLD.09.03.01-10-0001/17 pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020. Dokumenty […]

Bez kategorii

Nabór ofert na świadczenie usługi w zakresie: wsparcie coachingowe/psychologiczne dla PS

Posted on

Stowarzyszenie CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH „OPUS” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 8/10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie zindywidualizowanych usług dla nowo powstałych/przekształcających się PS zakresie wsparcia coachingowo/psychologicznego, w ramach projektu  pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”, nr RPLD.09.03.01-10-0001/17  realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej […]

Aktualności ogólne

Nowe zasady rozliczania vat-u w obszarze ES. Spotkanie doradczo-informacyjne „Zasady rozliczania dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.”

Posted on

Planujesz pozyskać dotację na utworzenie nowego miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej? UWAGA! zmieniły się zasady rozliczania VATu. Zapraszamy na spotkanie pn. „Zasady rozliczania dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.” Spotkanie odbędzie się w dniu 14.06.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.Podczas spotkania zostaną omówione nowe zasady rozliczania dotacji oraz zostanie […]

OWES region

Nabór na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych

Posted on

Od 21 do 29 czerwca 2018 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez: ·        utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS, ·        przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS, ·        utworzenie nowego PS. Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie […]

Łódzkie Centrum Obywatelskie

Zapraszamy na szkolenie

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na dwudniowe szkolenie: Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Business PLAY – symulacja prowadzenia działalności gospodarczej”. Szkolenie w formie gry symulacyjnej pozwoli w ciekawy i przyjemny sposób uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie: zakładania i rejestracji PES,obowiązków podatkowych i wobec ZUS,możliwych źródeł finansowania, płynności finansowej,podstaw […]

Łódzkie Centrum Obywatelskie

Spotkanie edukacyjne – JAK ZAPLANOWAĆ DZIAŁANIA DLA OSÓB STARSZYCH

Posted on

Czy aktywność osób starszych to tylko wycieczki? Albo wykłady? Skąd opinie, że to trudne grupy? Jak nie traktować osób starszych z pobłażliwością? Jak planować działania, które wykorzystają potencjał osób starszych? O swoich doświadczeniach popartych wiedzą opowie Magdalena Poulain. Zapraszamy na spotkanie 23 maja, o godz. 17.00 w siedzibie Centrum OPUS, ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi.  Aby się zgłosić wypełnij krótki […]

Mikrogranty w Łodzi

NOWY KONKURS – Mikrogranty w Łodzi

Posted on

MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2018 Ogłaszamy konkurs! Do rozdania 160000,00zł na inicjatywy o wartości od 500,00 do 5000,00zł. Całe lato i jesień w Łodzi będzie można realizować różne działania dla dzieci, dla dorosłych, dla osób starszych, dla sąsiadów… Jednym słowem: sfinansujemy pomysły, które włączą w działanie mieszkanki i mieszkańców Łodzi. Wnioski można składać do 6 czerwca za pomogą prostego formularza online, […]

OWES Łódź

Spotkanie informacyjne – dotacje na tworzenie miejsc pracy

Posted on

W imieniu Stowarzyszenia „Ja-Ty-My” zapraszamy na spotkanie informacyjne.  Działasz w ekonomii społecznej? Chcesz rozwinąć swoją organizację?Myślisz o założeniu fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej? Chcesz pozyskać fundusze i stworzyć nowe miejsca pracy?Chcesz skorzystać z doradztwa biznesowego, prawnego, księgowego? Spotkanie skierowane jest do:*Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym to Przedsiębiorstw Społecznych oraz organizacji pozarządowych planujących rozwój ekonomiczny;*Osób: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, borykających się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia, korzystających z pomocy […]

Łódź naukowa, Łódź akademicka

Laureaci konkursu „Łódź naukowa, Łódź akademicka” na Festynie Nauki

Posted on

Drużyna Raptors z Politechniki Łódzkiej po raz kolejny weźmie udział w niezwykle trudnej i wymagającej rywalizacji toczącej się na pustyni w południowym Utah w Stanach Zjednoczonych. University Rover Challenge (URC) ogłosił 36 zespołów z 10 krajów, które zostały wybrane do udziału w zawodach. Finalistów wybrano z rekordowej liczby 95 zespołów. Przed wyjazdem studentów robota  można było zobaczyć w kwietniowy weekend podczas XVIII Festiwalu Nauki, […]

Łódzkie Centrum Obywatelskie

Promocja organizacji w mediach społecznościowych

Posted on

    W imieniu Fundacji FERSO zapraszamy na szkolenie.  Termin: 15.05.2018, w godz. 17.00-20.00 Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 Ten warsztat jest dla Ciebie i Twojej organizacji jeśli: 1. Chcielibyście zaistnieć w mediach społecznościowych, ale nie wiecie, od czego zacząć? 2. Działacie już w wirtualnej rzeczywistości, ale chcielibyście uporządkować wiedzę na temat tego, jak wykorzystać nowe […]

Łódzkie Centrum Obywatelskie

Zarządzanie zespołem w NGO

Posted on

W imieniu Fundacji FERSO zapraszamy na szkolenie – Zarządzanie zespołem w NGO. Termin: 9-10.05.2018, w godz. 9.00-16.00 Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 Co takiego dzieje się w zespołach i jak wykorzystać swoje naturalne predyspozycje, aby twój styl zarządzania i delegowanie zadań było efektywne a zespół pracował wydajnie? O tym dowiesz się podczas szkolenia „Zarządzanie zespołem w NGO”. Będziesz miał/a […]

OWES Łódź

RODO w organizacji pozarządowej – jak się przygotować?

Posted on

W imieniu Fundacji FERSO zapraszamy na szkolenie z RODO. Termin: 07.05.2018, w godz. 17.00-20.00 Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 Od 25 maja 2018 zaczynamy stosować przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w unijnym rozporządzeniu, zwanym w skrócie RODO. Ta reforma ochrony danych osobowych wprowadza całkowicie nowe rozwiązania w tej dziedzinie. Powszechnie określa się ją jako rewolucję. Dotknie ona również […]

OWES region

Szkolenie w Łodzi – pn. . „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej”

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. . „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej”   Termin: 25 – 26.05.2018 r.,. w godzinach 9:00 – 17:00 w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, sala konferencyjna – I piętro Trenerzy: Krzysztof Smug, Katarzyna Książczak Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń nie prowadzących […]

OWES region

Zapytanie ofertowe – wsparcie psychologiczno-coachingowe

Posted on

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego nie wpłynęły co najmniej dwie ważne oferty, zatem to zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte.    Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do składania ofert na świadczenie zindywidualizowanych usług dla nowo powstałych/przekształcających się PS zakresie wsparcia coachingowo/psychologicznego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa łódzkiego łącznie do […]

OWES region

Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne marketingowe

Posted on

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego nie wpłynęły co najmniej dwie ważne oferty, zatem to zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte.  Stowarzyszenie CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH „OPUS” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 8/10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego dla uczestników projektu nr RPLD.09.03.01-10-0001/17 pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” realizowanego w ramach Priorytetu IX […]

OWES region

Szkolenie pn. „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej” – Piotrków Trybunalski

Posted on

Program do pobrania Formularz zgłoszeniowy Z powodu małej ilości zgłoszeń, szkolenie w tym terminie zostało odwołane.    Termin: 25 – 26 kwiecień 2018 r., w godzinach 9:00 – 17:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, pok. 03 (sala konferencyjna) W programie szkolenia: Dzień 1 Rola i miejsce ekonomii społecznej w Polsce.Czym jest podmiot ekonomii społecznej, formy prawne PES.Istniejące […]

Aktualności ogólne

Bełchatów. Spotkanie dot. wdrażania zadań publicznych zleconych przez Powiat Bełchatowski w roku 2018.

Posted on

Szanowni Państwo, Zapraszamy na spotkanie skierowane do lokalnych podmiotów ekonomiispołecznej i organizacji pozarządowych dotyczące kwestii: Wdrażanie zadań publicznych zleconych przez Powiat Bełchatowski w roku2018. Zasady przygotowania dokumentów merytorycznych i finansowych. Zmiany w ofercie a zapisy umowy. Zasady przygotowania dokumentów finansowych. Spotkanie skierowane jest do podmiotów, które otrzymały lub planują aplikować o wsparcie ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia […]

Łódzkie Centrum Obywatelskie

Spotkanie edukacyjne – JAK ANGAŻOWAĆ MŁODZIEŻ DO DZIAŁAŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

Posted on

Łódzkie Centerko wśród współpracujących wolontariuszy ma sporo młodych osób. A wokół słychać narzekanie, że „ta współczesna młodzież jest taka niezaangażowana”. A może jednak są sposoby, by młodych zaangażować? By korzystać z ich potencjału? Jak budować wolontariat młodych dowiecie sie podczas spotkania, które poprowadzi Mariusz Kołodziejski.   Zapraszamy na spotkanie 18 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie Centrum OPUS, ul. Narutowicza […]

Aktualności ogólne

Wyniki konkursu na mikrogranty na inicjatywy lokalne – SIERADZ

Posted on

SZANOWNI LAUREACI KONKURSU! Gratulujemy wysokiej oceny Państwa projektów przez członków Komisji Oceniającej Wnioski i przyznanej mikrodotacji na inicjatywy lokalne.  Przed Państwem kilka miesięcy fantastycznych działań. Przez ten cały czas będziemy z Państwem w kontakcie. O ile okaże się to konieczne, nasi doradcy pomogą Wam rozwiązywać bieżące problemy w realizacji projektów. Komisja Oceny Wniosków wspólnie z Urzędem Miasta Sieradz podjęła decyzję o przyznaniu […]

Gomunice

Informacja dla laureatów konkursu na mikrogranty – Gomunice

Posted on

SZANOWNI LAUREACI KONKURSU! Gratulujemy wysokiej oceny Państwa wniosku przez członków Komisji Oceniającej Wnioski i przyznanej mikrodotacji na inicjatywy lokalne.  Przed Państwem kilka miesięcy fantastycznych działań. Przez ten cały czas będziemy z Państwem w kontakcie. O ile okaże się to konieczne, nasi doradcy pomogą Wam rozwiązywać bieżące problemy w realizacji projektów. Ponieważ nie wszyscy z Państwa otrzymali dofinansowanie swoich działań w wysokości takiej […]

Lgota Wielka

Informacja dla laureatów konkursu na mikrogranty – LGOTA WIELKA

Posted on

SZANOWNI LAUREACI KONKURSU! Gratulujemy wysokiej oceny Państwa wniosku przez członków Komisji Oceniającej Wnioski i przyznanej mikrodotacji na inicjatywy lokalne. Przed Państwem kilka miesięcy fantastycznychdziałań. Przez ten cały czas będziemy z Państwem w kontakcie. O ile okaże się to konieczne, nasi doradcy pomogą Wam rozwiązywać bieżące problemy w realizacji projektów. Ponieważ nie wszyscy z Państwa otrzymali dofinansowanie swoich działań w wysokości takiej samej, jak kwota […]

Lgota Wielka

Wyniki konkursu na inicjatywy lokalne – LGOTA WIELKA

Posted on

MIKROGRANTY NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH”GMINA LGOTA WIELKA 2018 – LISTA LAUREATÓW KONKURSU   DZIAŁANIE I: ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ GMINY LGOTA WIELKA I JEJ MIESZKAŃCÓW 1 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Ogniwo” w Woli Blakowej Tytuł:  Nasza mała Ojczyzna   27 pkt – dotacja 2500,00 zł   2 Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach Tytuł:  Strażacy dla Niepodległej 25 […]

Gomunice

Wyniki Konkursu na Mikrogranty na inicjatywy lokalne – GOMUNICE

Posted on

„MIKROGRANTY NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH” GMINA GOMUNICE 2018 LISTA LAUREATÓW KONKURSU   DZIAŁANIE I: ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ GMINY GOMUNICE I JEJ MIESZKAŃCÓW   1 Projekt: OD PRZEDSZKOLAKA DO STRAŻAKA Ochotnicza Straż Pożarna w Gomunicach 28 pkt – dotacja: 2700,00 zł   2 Projekt: WAKACJE BEZ NUDY Fundacja Dlaczego Nie/ Grupa nieformalna Społecznicy 26 pkt – dotacja: […]

OWES region

Dotacje na miejsca pracy – wstępne zgłoszenia

Posted on

Myślisz o stworzeniu miejsca pracy w stowarzyszeniu/fundacji, a może w spółdzielni socjalnej ?  Szukasz dofinansowania?  Wypełnij wstępne zgłoszenie (fiszka do pobrania)  i prześlij je drogą elektroniczną na adres mailowy mhibner@opus.org.pl. do dnia 12.04.2018r,   Wypełnienie i przesłanie fiszki nie stanowi o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy przez Centrum OPUS. Zebrane dane pozwolą zaplanować proces rekrutacji oraz związane z tym wsparcie doradcze.

Gomunice

Spotkanie doradcze – Gmina Gomunice

Posted on

Zapraszamy na spotkania doradcze w gminie Gomunice w związku z konkursem na mikrogranty na inicjatywy lokalne.  Termin: 1 spotkanie: piątek 09.03.2018 godziny 10.00 – 14.00; 2 spotkanie: czwartek 15.03.2018 godziny od 15.00Miejsce: Urząd Gminy Gomunice Nabór wniosków do 16.03.2018 godz.16.00 (piątek) Wysokość mikrograntów: minimum 2000,00 zł a maksimum 3000,00 zł Cel główny konkursu:  Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz Gminy Gomunice i jej mieszkańców 

Aktualności ogólne

Wyniki konkursu na Mikrogranty na rozwój instytucjonalny

Posted on

LISTA LAUREATÓW konkursu „OWES na lepszy start – Region. Edycja 2018” OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020 dla Subregionu III oraz konkursów Mikrogranty GMINA GOMUNICE „OWES na lepszy start – Region. Edycja 2018; Mikrogranty GMINA LGOTA WIELKA „OWES na lepszy start – Region. Edycja 2018; Mikrogranty MIASTO SIERADZ 2018  Działanie III Utworzenie i wzmocnienie organizacji pozarządowych wraz z ich ekonomizacją „OWES na […]

Aktualności ogólne

Spotkania edukacyjne

Posted on

Planujesz działania swojej organizacji? Myślisz o poszerzeniu oferty dla nowych grup? Szukasz inspiracji i podpowiedzi do działań promocyjnych swojej organizacji? Chcesz poznać innych, którzy robią to, co Ty? A może inni mają te same pytania? Szukając odpowiedzi na powyższe pytania skorzystaj z naszej bezpłatnej OFERTY SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH. Każde ze spotkań poprowadzi ekspert i praktyk w danej dziedzinie. Podczas każdego ze spotkań […]

OWES Łódź

Wyniki konkursu na mikrogranty w Łodzi

Posted on

LP nazwa ocena formalna ocena merytoryczna  – punktacja wysokość dofinansowania 1 GN Portiernia Sztuki pozytywna 32,00 5000,00 2 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OBIECANEJ ŁÓDŹ pozytywna 32,00 5000,00 3 Fundacja Fun Farma pozytywna 31,50 4910,00 4 GN Szycie – życia pozytywna 31,50 5000,00 5 GN Grupa historyczna „Łodzianka” pozytywna 31,00 4940,00 6 KS „OiZ PŁ Sparta Łódź” […]

Aktualności ogólne

Przyznanie Centrum OPUS Akredytacji AKSES

Posted on

W dniu 8 lutego 2018r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację,  przyznał akredytację AKSES Ośrodkowi Ekonomii Społecznej tworzonemu przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, nr wniosku 14_AKSES_2018. Dokumenty do pobrania OWESZOPUSZ – Zcertyfikat

OWES Łódź

Coworking I Mikrogranty Dla Grup I Ngo Z Łodzi – Spotkanie

Posted on

Chcesz zaplanować rozwój swojej organizacji? Jesteś zainteresowany bezpłatnym miejscem do realizacji swoich pomysłów? A może chciałbyś zdobyć mikrogrant, który ułatwi ci uruchomienie organizacji z działalnością odpłatną lub gospodarczą?  Zapraszamy przedstawicieli łódzkich grup nieformalnych i organizacji pozarządowych bez działalności odpłatnej i gospodarczej na spotkanie informacyjne.  Gdzie: Łódzkie Centrum Obywatelskie, ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi, sala konferencyjna Kiedy: 16 stycznia 2018r., godz. 17.00  Na formularze […]

OWES Łódź

Inkubator Podmiotów Ekonomii Społecznej – Nabór

Posted on

Oferta skierowana do łódzkich organizacji pozarządowych bez działalności odpłatnej bądź gospodarczej oraz grup nieformalnych.  W ramach Inkubatora Podmiotów Ekonomii Społecznej zapewniamy:>bezpłatne miejsce do pracy na rok – biurko, szafka, internet. >adres korespondencyjny. >salę konferencyjną dla 50 os.>salę konferencyjną dla 10 os.>dostęp do kuchni i jadalni.  Nabór trwa do wyczeprania miejsc. W razie pytań należy kontakotować się z Biurem Centrum […]