OWES region

Szkolenie w Łodzi – pn. . „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej”

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. . „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej” Termin: 25 – 26.05.2018 r.,. w godzinach 9:00 – 17:00 w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, sala konferencyjna – I piętro Trenerzy: Krzysztof Smug, Katarzyna Książczak Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń nie prowadzących działalności […]

OWES region

Zapytania ofertowego – wsparcie psychologiczno-coachingowe

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do składania ofert na świadczenie zindywidualizowanych usług dla nowo powstałych/przekształcających się PS zakresie wsparcia coachingowo/psychologicznego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa łódzkiego łącznie do 240h. Załączniki: Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Spełnienie warunków  Spełnienie kryteriów  Spełnienie kryteriów 2

OWES region

Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne marketingowe

Posted on

Stowarzyszenie CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH „OPUS” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 8/10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego dla uczestników projektu nr RPLD.09.03.01-10-0001/17 pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020 […]

OWES region

Szkolenie pn. „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej” – Piotrków Trybunalski

Posted on

Program do pobrania Formularz zgłoszeniowy Z powodu małej ilości zgłoszeń, szkolenie w tym terminie zostało odwołane.    Termin: 25 – 26 kwiecień 2018 r., w godzinach 9:00 – 17:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, pok. 03 (sala konferencyjna) W programie szkolenia: Dzień 1 Rola i miejsce ekonomii społecznej w Polsce.Czym jest podmiot ekonomii społecznej, formy prawne PES.Istniejące […]

Aktualności ogólne

Bełchatów. Spotkanie dot. wdrażania zadań publicznych zleconych przez Powiat Bełchatowski w roku 2018.

Posted on

Szanowni Państwo, Zapraszamy na spotkanie skierowane do lokalnych podmiotów ekonomiispołecznej i organizacji pozarządowych dotyczące kwestii: Wdrażanie zadań publicznych zleconych przez Powiat Bełchatowski w roku2018. Zasady przygotowania dokumentów merytorycznych i finansowych. Zmiany w ofercie a zapisy umowy. Zasady przygotowania dokumentów finansowych. Spotkanie skierowane jest do podmiotów, które otrzymały lub planują aplikować o wsparcie ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia […]

Łódzkie Centrum Obywatelskie

Spotkanie edukacyjne – JAK ANGAŻOWAĆ MŁODZIEŻ DO DZIAŁAŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

Posted on

Łódzkie Centerko wśród współpracujących wolontariuszy ma sporo młodych osób. A wokół słychać narzekanie, że „ta współczesna młodzież jest taka niezaangażowana”. A może jednak są sposoby, by młodych zaangażować? By korzystać z ich potencjału? Jak budować wolontariat młodych dowiecie sie podczas spotkania, które poprowadzi Mariusz Kołodziejski.   Zapraszamy na spotkanie 18 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie Centrum OPUS, ul. Narutowicza […]

Aktualności ogólne

Wyniki konkursu na mikrogranty na inicjatywy lokalne – SIERADZ

Posted on

SZANOWNI LAUREACI KONKURSU! Gratulujemy wysokiej oceny Państwa projektów przez członków Komisji Oceniającej Wnioski i przyznanej mikrodotacji na inicjatywy lokalne.  Przed Państwem kilka miesięcy fantastycznych działań. Przez ten cały czas będziemy z Państwem w kontakcie. O ile okaże się to konieczne, nasi doradcy pomogą Wam rozwiązywać bieżące problemy w realizacji projektów. Komisja Oceny Wniosków wspólnie z Urzędem Miasta Sieradz podjęła decyzję o przyznaniu […]

Gomunice

Informacja dla laureatów konkursu na mikrogranty – Gomunice

Posted on

SZANOWNI LAUREACI KONKURSU! Gratulujemy wysokiej oceny Państwa wniosku przez członków Komisji Oceniającej Wnioski i przyznanej mikrodotacji na inicjatywy lokalne.  Przed Państwem kilka miesięcy fantastycznych działań. Przez ten cały czas będziemy z Państwem w kontakcie. O ile okaże się to konieczne, nasi doradcy pomogą Wam rozwiązywać bieżące problemy w realizacji projektów. Ponieważ nie wszyscy z Państwa otrzymali dofinansowanie swoich działań w wysokości takiej […]

Lgota Wielka

Informacja dla laureatów konkursu na mikrogranty – LGOTA WIELKA

Posted on

SZANOWNI LAUREACI KONKURSU! Gratulujemy wysokiej oceny Państwa wniosku przez członków Komisji Oceniającej Wnioski i przyznanej mikrodotacji na inicjatywy lokalne. Przed Państwem kilka miesięcy fantastycznychdziałań. Przez ten cały czas będziemy z Państwem w kontakcie. O ile okaże się to konieczne, nasi doradcy pomogą Wam rozwiązywać bieżące problemy w realizacji projektów. Ponieważ nie wszyscy z Państwa otrzymali dofinansowanie swoich działań w wysokości takiej samej, jak kwota […]

Lgota Wielka

Wyniki konkursu na inicjatywy lokalne – LGOTA WIELKA

Posted on

MIKROGRANTY NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH”GMINA LGOTA WIELKA 2018 – LISTA LAUREATÓW KONKURSU   DZIAŁANIE I: ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ GMINY LGOTA WIELKA I JEJ MIESZKAŃCÓW 1 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Ogniwo” w Woli Blakowej Tytuł:  Nasza mała Ojczyzna   27 pkt – dotacja 2500,00 zł   2 Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach Tytuł:  Strażacy dla Niepodległej 25 […]

Gomunice

Wyniki Konkursu na Mikrogranty na inicjatywy lokalne – GOMUNICE

Posted on

„MIKROGRANTY NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH” GMINA GOMUNICE 2018 LISTA LAUREATÓW KONKURSU   DZIAŁANIE I: ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ GMINY GOMUNICE I JEJ MIESZKAŃCÓW   1 Projekt: OD PRZEDSZKOLAKA DO STRAŻAKA Ochotnicza Straż Pożarna w Gomunicach 28 pkt – dotacja: 2700,00 zł   2 Projekt: WAKACJE BEZ NUDY Fundacja Dlaczego Nie/ Grupa nieformalna Społecznicy 26 pkt – dotacja: […]

OWES region

Dotacje na miejsca pracy – wstępne zgłoszenia

Posted on

Myślisz o stworzeniu miejsca pracy w stowarzyszeniu/fundacji, a może w spółdzielni socjalnej ?  Szukasz dofinansowania?  Wypełnij wstępne zgłoszenie (fiszka do pobrania)  i prześlij je drogą elektroniczną na adres mailowy mhibner@opus.org.pl. do dnia 12.04.2018r,   Wypełnienie i przesłanie fiszki nie stanowi o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników do udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia miejsc pracy przez Centrum OPUS. Zebrane dane pozwolą zaplanować proces rekrutacji oraz związane z tym wsparcie doradcze.

Gomunice

Spotkanie doradcze – Gmina Gomunice

Posted on

Zapraszamy na spotkania doradcze w gminie Gomunice w związku z konkursem na mikrogranty na inicjatywy lokalne.  Termin: 1 spotkanie: piątek 09.03.2018 godziny 10.00 – 14.00; 2 spotkanie: czwartek 15.03.2018 godziny od 15.00Miejsce: Urząd Gminy Gomunice Nabór wniosków do 16.03.2018 godz.16.00 (piątek) Wysokość mikrograntów: minimum 2000,00 zł a maksimum 3000,00 zł Cel główny konkursu:  Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz Gminy Gomunice i jej mieszkańców 

Aktualności ogólne

Wyniki konkursu na Mikrogranty na rozwój instytucjonalny

Posted on

LISTA LAUREATÓW konkursu „OWES na lepszy start – Region. Edycja 2018” OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020 dla Subregionu III oraz konkursów Mikrogranty GMINA GOMUNICE „OWES na lepszy start – Region. Edycja 2018; Mikrogranty GMINA LGOTA WIELKA „OWES na lepszy start – Region. Edycja 2018; Mikrogranty MIASTO SIERADZ 2018  Działanie III Utworzenie i wzmocnienie organizacji pozarządowych wraz z ich ekonomizacją „OWES na […]

Aktualności ogólne

Spotkania edukacyjne

Posted on

Planujesz działania swojej organizacji? Myślisz o poszerzeniu oferty dla nowych grup? Szukasz inspiracji i podpowiedzi do działań promocyjnych swojej organizacji? Chcesz poznać innych, którzy robią to, co Ty? A może inni mają te same pytania? Szukając odpowiedzi na powyższe pytania skorzystaj z naszej bezpłatnej OFERTY SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH. Każde ze spotkań poprowadzi ekspert i praktyk w danej dziedzinie. Podczas każdego ze spotkań […]

OWES Łódź

Wyniki konkursu na mikrogranty w Łodzi

Posted on

LP nazwa ocena formalna ocena merytoryczna  – punktacja wysokość dofinansowania 1 GN Portiernia Sztuki pozytywna 32,00 5000,00 2 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OBIECANEJ ŁÓDŹ pozytywna 32,00 5000,00 3 Fundacja Fun Farma pozytywna 31,50 4910,00 4 GN Szycie – życia pozytywna 31,50 5000,00 5 GN Grupa historyczna „Łodzianka” pozytywna 31,00 4940,00 6 KS „OiZ PŁ Sparta Łódź” […]

Aktualności ogólne

Przyznanie Centrum OPUS Akredytacji AKSES

Posted on

W dniu 8 lutego 2018r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację,  przyznał akredytację AKSES Ośrodkowi Ekonomii Społecznej tworzonemu przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, nr wniosku 14_AKSES_2018. Dokumenty do pobrania OWESZOPUSZ – Zcertyfikat