Wojewódzki Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem

Wojewódzki Program Mikrogranty w Łódzkiem: mikrogranty przyznane! Lista laureatów

Posted on

Z przyjemnością informujemy: Konkurs Mikrogranty w Łódzkiem rozstrzygnięty! Lista laureatów w załączniku. Wszystkim  gratulujemy! W najbliższym czasie z laureatami kontaktować się będą przedstawiciele Operatora konkursu. Trochę statystyki: rozdzielono 45 mikrograntów – w sumie 187 000,00 zł na jniższa kwota przydzielonego mikrograntu – 2 500,00 zł najwyższa kwota przydzielonego mikrograntu – 5 000,00 zł 30  mikrograntów trafiło do grup nieformalnych/samopomocowych i młodych organizacji z miast i gmin […]

OWES region

OWES region. Nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego (nabór zamknięty)

Posted on

Nazwa projektu: OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020 Kontakt: Monika Hibner e-mail: mhibner@opus.org.pl, tel.  (42) 207 73 39   Dokumenty do pobrania Regulamin Zał.1. Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego Zał.2. Wzór biznesplanu Zał.3. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego Zał.4. Wzór zestawienia osób Zał.5. Wzór oświadczenia osoby planowanej do zatrudnienia Zał.6. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Zał.7. Wniosek o udzielenie […]

Aktualności ogólne

Nabór do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Posted on

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014-2020). Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wrazz informacją o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do […]

Gmina Sokolniki. Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem

Gmina Sokolniki. Lokalny Program Mikrograntów. Nabór ciągły!

Posted on

Gmina Sokolniki – Mikrogranty w Łódzkiem Nazwa projektu: Gmina Sokolniki – Mikrogranty w Łódzkiem Kontakt:Małgorzata Stępień-Dudek – mstepien@opus.org.pl tel.790 306 686 (doradztwo merytoryczne)Agnieszka Furmaniak – afurmaniak@opus.org.pl tel. 509 899 449 (doradztwo finansowe)   Dokumenty do pobrania Regulamin Wniosek zgłoszeniowy Wzór sprawozdania Centrum OPUS realizator Programu Mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Sokolniki ogłasza nabór ciągły – do wyczerpania środków –  wniosków […]

Bez kategorii

OWES Region. Kolejny etap: rozpoczęcie naboru wniosków. Nabór trwa do 5.10.2018

Posted on

Rozpoczynamy kolejny etap konkursu. Otwieramy nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym, przekształcającym się lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Podmioty i osoby fizyczne, których wnioski/ fiszki w pierwszym etapie otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną są proszone o przygotowanie dokumentacji i biznesplanów.  Nabór trwa do  5.10.2018. Niebawem na stronie zostanie zamieszczona dokumentacja związana z naborem.

Bez kategorii

Mikrograbty dla seniorów. Nowy konkurs. Nabór wniosków!

Posted on

Wystartował zapowiadany, nowy konkurs na działania na rzecz łódzkich seniorów. Celem głównym Konkursu w ramach “Mikrograntu dla seniorów” jest zwiększenie liczby podejmowanych przez mieszkańców i lokalne organizacje pozarządowe inicjatyw w formie projektów mikrograntowych  w okresie październik-listopad 2018. Projekty powinny obejmować:  działania realizowane na terenie Miasta Łodzi, skierowane do mieszkańców Łodzi w wieku 60+, promować wolontariat i pomoc sąsiedzką oraz aktywizować społecznie starszych […]

Gmina Rzgów. Lokalny Program Mikrograntów -Mikrogranty w Łódzkiem

Gmina Rzgów. Lokalny Program Mikrograntów: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców II Edycja W Gminie Rzgów 2018. Lista laureatów

Posted on

W wyniku postepowania konkursowego mikrodotację przyznano organizacjom/ grupom:   Klub szachowy Dwie Wieże Rzgów: Projekt pn. „Rozwój Klubu Sportowego – Klubu Szachowego Dwie Wieże Rzgów” –  mikrodotacja 4 000,00 zł Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie: Projekt pn. „Wspomnień Czas- Jesienna integracja pokoleń” – mikrodotacja 4 000,00 zł Grupa nieformalna Dbam o rozwój: Projekt pn. „Rozwój młodych sportowców poprzez […]

Aktualności ogólne

Gmina Sokolniki. Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem. Lista laureatów

Posted on

W wyniku postępowania konkursowego mikrodotacje przyznano na następujące projekty: 1 Projekt: 100 lat Niepodległości słowami mieszkańców gminy Sokolniki Gr. Nieformalna: Gmina Sokolniki dla Niepodległej/Fundacja Młodzi Propagują Sztukę dotacja: 3300,00 zł. 2 Projekt: Łączą nas dzieci-I Gr. Nieformalna: Sołectwo Zdzierczyzna-Mieszkańcy/ Operator dotacja: 4000,00 zł. 3 Projekt: Łączą nas dzieci-II Gr. Nieformalna: Sołectwo Zdzierczyzna -Mieszkańcy/ Operator dotacja: 4000,00 […]

Aktualności ogólne

16.10.18 – spotkanie na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Posted on

Dowiedz się więcej o ZSK W 2016 roku w Polsce weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Wprowadza ona zupełnie nowe możliwości potwierdzania wiedzy i umiejętności. Poza świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni, ustawa daje szansę potwierdzenia kwalifikacji zdobytych w miejscu pracy, na kursach lub podczas samodzielnej nauki w domu. Zintegrowany System Kwalifikacji zbiera różne kwalifikacje w jednym rejestrze. Baza ta dopiero zaczyna […]

Bez kategorii

Wojewódzki Program Mikrogranty w Łódzkiem. Liczba nadesłanych wniosków

Posted on

Dziś o godz. 16:00 zamknięty został nabór wniosków do Programu „Mikrogranty w Łódzkiem”. Do konkursu zgłoszono 204 wnioski. 153 wnioski zostały złożone poprawnie.  Trwa ocena formalna i merytoryczna. Wyniki i lista laureatów zostaną ogłoszone najpóźniej  30 września 2018. Działania realizatorów rozpoczną się 1 października 2018 i trwać będą do 10 grudnia 2018.  Kolejna edycja konkursu w ramach programu „MIkrogranty w Łódzkiem” już na początku […]

Aktualności ogólne

26.09.18 – Spotkanie informacyjno – doradcze: Org. pozarządowe a uchwała o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Posted on

Polski prawodawca uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r. i wprowadza nowe obowiązki. Zapraszamy organizacje do aktualizacji wiedzy z tego zakresu. Spotkanie jest organizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego. Odbędzie się  26.09.2018 r. (środa) w godzinach […]

Bez kategorii

Szkolenie 20.09.18 -Piotrków Tryb. „Księgowość w organizacjach pozarządowych”

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu:  „Księgowość w organizacjach pozarządowych”  20.09.2018 r.w godzinach 9:00 – 17:00  w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul Dąbrowskiego 7, Sala Kolumnowa; W programie szkolenia: Źródła finansowania działalności statutowej i wynikające z tego konsekwencje podatkowo-finansowe; Typy działalności ekonomicznej, które mogą być prowadzone przez PES (działalność odpłatna, gospodarcza); Podstawy sprawozdawczości finansowej; […]

Aktualności ogólne

Szkolenie: 29.09.18 – „RODO, czyli praktyczny aspekt ochrony danych osobowych w org. pozarządowej.”

Posted on

Co jest daną osobową? Co w praktyce reguluje rozporządzenie RODO? Jak legalnie kontaktować się i zbierać dane swoich beneficjentów? Jak napisać klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych? Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu „RODO, czyli praktyczny aspekt ochrony danych osobowych w org. pozarządowej.” prowadzonym w formie warsztatu.Szczegółowy plan zajęć w załączniku. Szkolenie jest organizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw […]