Łódzkie Centrum Obywatelskie

Zapraszamy na szkolenie

Posted on

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na dwudniowe szkolenie: Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Business PLAY – symulacja prowadzenia działalności gospodarczej”. Szkolenie w formie gry symulacyjnej pozwoli w ciekawy i przyjemny sposób uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie: zakładania i rejestracji PES,obowiązków podatkowych i wobec ZUS,możliwych źródeł finansowania, płynności finansowej,podstaw […]

Łódzkie Centrum Obywatelskie

Spotkanie edukacyjne – JAK ZAPLANOWAĆ DZIAŁANIA DLA OSÓB STARSZYCH

Posted on

Czy aktywność osób starszych to tylko wycieczki? Albo wykłady? Skąd opinie, że to trudne grupy? Jak nie traktować osób starszych z pobłażliwością? Jak planować działania, które wykorzystają potencjał osób starszych? O swoich doświadczeniach popartych wiedzą opowie Magdalena Poulain. Zapraszamy na spotkanie 23 maja, o godz. 17.00 w siedzibie Centrum OPUS, ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi.  Aby się zgłosić wypełnij krótki […]

Miejski Program Mikrograntów. Łódź

Mikrogranty w Łodzi

Posted on

Miejski Program Mikrograntów ma na celu zwiększenie liczby realizowanych inicjatyw obywatelskich. W tej edycji  (2018) mieliśmy do rozdysponowania  160000, 00 zł na działania podejmowane przez łodzianki i łodzian na rzecz swojego otoczenia. Na jakie działania można było otrzymać środki? Na inicjatywy włączające osoby mieszkające w Łodzi w działania na rzecz swojej społeczności, w tym w szczególności na: działania edukacyjne (warsztaty, spotkania, […]

OWES Łódź

Spotkanie informacyjne – dotacje na tworzenie miejsc pracy

Posted on

W imieniu Stowarzyszenia „Ja-Ty-My” zapraszamy na spotkanie informacyjne.  Działasz w ekonomii społecznej? Chcesz rozwinąć swoją organizację?Myślisz o założeniu fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej? Chcesz pozyskać fundusze i stworzyć nowe miejsca pracy?Chcesz skorzystać z doradztwa biznesowego, prawnego, księgowego? Spotkanie skierowane jest do:*Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym to Przedsiębiorstw Społecznych oraz organizacji pozarządowych planujących rozwój ekonomiczny;*Osób: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, borykających się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia, korzystających z pomocy […]