OWES Łódź

Wyniki konkursu na mikrogranty w Łodzi

Posted on

LP nazwa ocena formalna ocena merytoryczna  – punktacja wysokość dofinansowania 1 GN Portiernia Sztuki pozytywna 32,00 5000,00 2 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OBIECANEJ ŁÓDŹ pozytywna 32,00 5000,00 3 Fundacja Fun Farma pozytywna 31,50 4910,00 4 GN Szycie – życia pozytywna 31,50 5000,00 5 GN Grupa historyczna „Łodzianka” pozytywna 31,00 4940,00 6 KS „OiZ PŁ Sparta Łódź” […]

Aktualności ogólne

Przyznanie Centrum OPUS Akredytacji AKSES

Posted on

W dniu 8 lutego 2018r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację,  przyznał akredytację AKSES Ośrodkowi Ekonomii Społecznej tworzonemu przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, nr wniosku 14_AKSES_2018. Dokumenty do pobrania OWESZOPUSZ – Zcertyfikat